Projekt UE – Wyposażenie dla szkół za unijne pieniądze

Posted on Posted in Aktualności z lat 2009-2015

Gmina Barczewo pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 fundusze na rozwój barczewskiej oświaty oraz podniesienie standardu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Beneficjentem projektu „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo – kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Projekt otrzymał 80% dofinansowania na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. Łączna wartość projektu 228 148,00 PLN.