Uroczystość nadania Imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Łęgajnach i przyjęcie sztandaru

Posted on Posted in Aktualności z lat 2009-2015

Mamy Patrona!

15 maja 2010r. nasza szkoła w uroczysty sposób przyjęła imię Jana Pawła II i otrzymała sztandar. Dzień ten, pomimo chłodnej aury, dostarczył wiele emocji i ciepłych wzruszeń przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Pierwszym punktem tej wyjątkowej uroczystości była msza św. w miejscowym kościele celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Wojciecha Ziembę. W trakcie nabożeństwa poświęcony został sztandar. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Tam, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, nastąpił szereg wydarzeń, takich jak: odczytanie i wręczenie pani dyrektor Elżbiecie Kozłowskiej aktu nadania szkole imienia i przyjęcia sztandaru, odsłonięcie tablicy z nazwą szkoły, przejęcie sztandaru przez poczet uczniów oraz ślubowanie uczniów na sztandar.

Goście, którzy objęli patronat honorowy nad całą uroczystością, a także fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewce. Po tej oficjalnej części Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało niezwykle wzruszające widowisko słowno-muzyczne poświęcone życiu i posłannictwu Jana Pawła II. Następnie przyszedł czas na wystąpienia i życzenia od przybyłych gości, m.in.: burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego i jego zastępcy Marka Sztera, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Starostwa Powiatowego, dyrektorów szkół.

Wrażenia z uroczystości można było na koniec upamiętnić wpisem w kronice.

W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział w ponad stuletniej historii naszej szkoły.

Krystyna Balukiewicz

Więcej zdjęć: