VIVAT VIVAT 3 MAJ!

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Patriotyzm wczoraj i dziś.

Uczniowie klasy V wraz z wychowawcą p. Tomaszem Sołowiejem, przygotowali apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski, w asyście pocztu sztandarowego szkoły.

Następnie Ala Żuber i Fabian Żelazny przedstawili krótką charakterystykę Rzeczypospolitej XVIIIw. Wydarzenia poprzedzające uchwalenie Konstytucji, autorów konstytucji i reformy, jakie ona wprowadzała mogliśmy zobaczyć w prezentacji, której lektorami była dwójka uczniów prowadzących apel. W tle prezentacji słyszeliśmy Hymn Konstytucji 3 Maja śpiewany przez chór.

Zabrzmiały dzwony i wszyscy zgromadzeni mogli wspólnie odśpiewać Mazurka Trzeciego Maja. Na ekranie pojawiły się słowa: „Vivat maj, 3 Maj u Polaków błogo raj…”Moment uroczystej przysięgi króla Stanisława Augusta złożonej tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja zaprezentowali w scence uczniowie klasy piątej. Uczennice recytowały wiersze upamiętniające to wydarzenie.