SZKOLNY KONKURS JĘZ. ANGIELSKIEGO

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

SPRAWOZDANIE Z II  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  KONKURSU GRAMATYCZNO – LEKSYKALNEGO Z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 17 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II    w Łęgajnach odbył się II wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego.  Celem konkursu było m.in. wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, promowanie osiągnięć uczniów, budzenie wiary we własne siły i możliwości.

Do konkursu przystąpiło siedemnaścioro uczniów z klas IV-VII. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno – leksykalnego, który sprawdzał wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

Wyniki:
I miejsce – Fabian Żelazny, klasa VI
II miejsce – Maria Gajdamowicz, klasa IVB
III miejsce – Jakub Mikołajczyk, klasa VIIB

wyróżnienia:

Maksymilian Kacprzak, klasa VB

Antoni Siemiński, klasa VIIA

Łęgajny, dn. 17 kwietnia 2018r.

Organizator:

mgr Martyna Mrozowska