W salonie kosmetycznym

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Wyprawa do salonu kosmetycznego w Łęgajnach

19.11.2018 dzieci uczęszczające do świetlicy udały się na wyprawę do salonu kosmetycznego w Łęgajnach. Pani Krzysia zapoznała nas z wyposażeniem Swojego gabinetu oraz bardzo ciekawie opowiedziała o Swojej pracy. Naszą wyprawę uważamy za bardzo udaną. Czekamy z niecierpliwością na kolejną.

Joanna Cudna