„Mobilny Dom Kultury”

Posted on Posted in Szkoła podstawowa

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI

W dniu 07.06.2019 r. w naszej szkole uczniowie klas VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach projektu „Mobilny Dom Kultury” Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie. Celem zajęć było przestrzeganie przed korzystaniem z używek, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Zajęcia rozpoczęły się spotkaniem z psychologiem, Panem Andrzejem Kędzierskim. Psycholog przestrzegał uczniów przed używkami, mówił o tym, jak łatwo „używanie” może zmienić się w „nadużywanie”,  prowadził rozmowę o wartości koleżeństwa i przyjaźni w realnym świecie.

Następnie uczniowie aktywnie pracowali formą warsztatową. Na początek była opowieść terapeutyczna o przygodach Królika, Który Miał Bardzo Długie Uszy. Następnie uczniowie rozwiązywali krzyżówki o treściach prozdrowotnych. Dużo emocji i wrażeń przyniosło odgrywanie scenek, w których dziewczęta i chłopcy poznawali sposoby bycia asertywnym. Na koniec warsztatów szóstoklasiści zaprojektowali i wykonali plakaty przestrzegające przed używkami. Część warsztatową prowadziła Pani Anna Rok – dziękujemy za twórczo spędzony czas!

Katarzyna Kamińska