Witaj SZKOŁO!!!

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Witaj SZKOŁO!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w dniu 01.09.2020r.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Łęgajnach

klasy I – IV godz. 9.00

– rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym, spotkanie z p. dyrektor

– spotkania z wychowawcami  klas według ustalonego porządku

 1. Wychowawca klasy oczekuje na uczniów na placu przed szkołą.
 2. Uczniowie ustawiają się, zachowując bezpieczny dystans – 1,5
  metra od siebie.
 3. Z uczniem klasy pierwszej do budynku szkoły może wejść TYLKO jeden
  opiekun/rodzic. Uczniowie klas II -III wchodzą do szkoły pod opieką
  wychowawcy.
 4. Rodzice przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do używania
  maseczek.
 5. Przy wejściu WSZYSTKICH obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. Podczas spotkań w salach wychowawcy przekazują tygodniowy rozkład
  zajęć, podręczniki szkolne oraz omawiają podstawowe zasady pobytu ucznia
  w szkole.
Klasa

 

Sala/Wejście do budynku szkoły Wychowawca
I sala 11 – wejście główne Iwona Sankowska
IIa sala 13 – wejście boczne Iwona Sosnowska
IIb sala 3 – wejście boczne Mariola Leszczyńska
III sala 18 – wejście główne Grażyna Laszczak
IV sala 4 – wejście główne Małgorzata Dawidson

 Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych odbędą się tylko spotkania w klasach.


Klasy V-VIII      godz. 11.00  – spotkania z wychowawcami klas 

 1. Wychowawca klasy oczekuje na uczniów na placu przed szkołą.
 2. Uczniowie ustawiają się w rzędzie, zachowując bezpieczny dystans – 1,5
  metra od siebie.
 3. O wyznaczonej godzinie do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie
  i wychowawcy.
 4. Przy wejściu wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk.
 5. Podczas spotkań wychowawcy przekazują tygodniowy rozkład
  zajęć, podręczniki szkolne oraz omawiają podstawowe zasady pobytu ucznia
  w szkole.
Klasa Sala/Wejście do budynku szkoły

 

Wychowawca
Va sala 3 – wejście boczne

 

Jolanta Szewczak
VIa sala 22- wejście główne

 

Agnieszka Jakubiak
VIb sala 13 – wejście boczne

 

Renata Tuchulska
VII sala 18 – wejście boczne

 

Aleksandra Klonowska
VIIIa sala 23 – wejście główne

 

Michał Werbowy
VIIIb sala 7 – wejście główne

 

Marcin Cybruch

Transport uczniów w dniu 01.09.2020r. 

Przyjazd

Trasa nr 1
Barczewo 6.25
Wójtowo 6.30
Kaplityny 6.35
Łęgajny 6.45
Trasa nr 2
Szynowo 6.35
Tęguty 6.38
Gady 6.45
Barczewko 6.55
Łęgajny 7.05

Powrót może ulec zmianie

Łęgajny 12.00
Wójtowo 12.10
Łęgajny 12.16
Barczewko 12.25
Szynowo 12.40
Tęguty 12.55

 


Poniżej informacje w plikach pdf.