”Jak uratować las?” – Barczewko

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Jestem Przyjacielem Przyrody.

Dzień Ziemi, to doskonała okazja do przypomnienia uczniom oraz przedszkolakom naszej szkoły o odpowiedzialności za naturalne środowisko. Z tej okazji Klasa IIIb ze Szkoły Filialnej w Barczewku wraz z panią Renatą Szczepańską przygotowała teatrzyk ekologiczny pt. ”Jak uratować las?”, które zaprezentowała przed zaproszonymi gośćmi: panem Tadeuszem Osmendą oraz panem Krzysztofem Szczepek – przedstawicielami Koła Myśliwskiego „Żubr”, rodzicami  oraz pracownikami szkoły. Przedszkolaki mogły włączyć się w przedstawienie segregując zebrane przez starszych kolegów śmieci oraz śpiewając piosenkę o tym, jak dbać o naszą planetę. Pan Tadeusz Osmenda przeprowadził pogadankę nt. Ochrony przyrody, przeczytał kodeks obowiązujący Przyjaciela Przyrody, który uczniowie podpisali oraz zachęcił dzieci do dbania o środowisko. Następnie pasował uczniów oraz nauczycielki na „Przyjaciela Przyrody” i wręczył im odznaki.

Z inicjatywy pana T. Osmendy, który przywiózł elementy drewniane na budki lęgowe, uczniowie wspólnie z dorosłymi wykonali budki lęgowe, zawieszone na terenie placu szkolnego oraz posadzili sadzonki lipy, przywiezione również przez pana Tadeusza Osmendę.

Na zakończenie spotkania upieczono kiełbaski, które z apetytem dzieci zjadły.

Serdecznie dziękujemy  panu Tadeuszowi Osmendzie i panu Krzysztofowi Szczepkowi za piękną inicjatywę i pomoc w świętowaniu Dnia Ziemi.

Jolanta Zarzycka