Zwinne Liczby – JUBILEUSZ

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Jubileuszowa edycja matematycznych zmagań czwartoklasistów

„Dwudziestolecie” to hasło krzyżówki sprawdzającej znajomość pojęć matematycznych, która była jedną z konkurencji XX Gminnego Turnieju Matematyczno – Ruchowego „Zwinne Liczby”. Hasło nawiązuje do jubileuszowej edycji konkursu.

Turniej odbył się 30.05.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach. Zaproszenie do rywalizacji i zabawy przyjęły cztery  drużyny czwartoklasistów ze szkół naszej gminy:  SP 1 i SP 3 z Barczewa, Niepubliczna SP w Ramsowie oraz SP Łęgajny.

Przez 6 konkurencji przeprowadzili uczestników konkursu prowadzący: pani Iwona Sosnowska i autor turnieju i scenariusza – pan Tomasz Sołowiej oraz opiekunowie drużyn – nauczyciele, którzy aktywnie uczestniczyli w nadzorowaniu poprawności wykonywanych zadań.

W każdej konkurencji zwinność i spryt ułatwiały wygraną. Dzięki celnym rzutom do tarczy można było wydłużyć o kilka cennych minut czas rozwiązywania zadań na „szóstkę” lub ustrzelić, podczas finałowego egzaminu, kategorię „Niespodzianki” z łatwymi pytaniami . Tak więc oprócz rozwiązywania zadań, łamigłówek i krzyżówek matematycznych trzeba było skakać na skakance, trafiać lotkami do tarczy, kozłować piłką, biec w sztafecie matematycznej oraz zbijać kręgle.

Jednym z „zadań na szóstkę”, które sprawiło dużą trudności uczestnikom było zadanie zatytułowane „Dwudziestolecie”: W 2023 roku zorganizowano XX Gminny Turniej „Zwinne Liczby”. W latach 2020 i 2021 konkurs się nie odbył. Oblicz i podaj rok, w którym turniej odbył się po raz pierwszy.

Czy już wiesz, Drogi Czytelniku, od którego roku czwartoklasiści spotykają się w Łęgajnach na matematycznych zmaganiach?

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o trzecim miejscu na podium zadecydowała dogrywka.  Ostatecznie I miejsce zajęła SP z Łęgajn,  II miejsce wywalczyła SP 1 z Barczewa, zaś III miejsce zdobyła drużyna SP 3 z Barczewa.

Główną nagrodą dla drużyny, która uplasowała się na szczycie podium, była statuetka ufundowana przez Sołectwo Łęgajny. Trofeum to wręczył sołtys Łęgajn, pan Andrzej Turek. Statuetki za II i III miejsce wręczyła pani dyrektor Marzanna Moszczyńska. Wszyscy zawodnicy za dużą wiedzę, wysoką sprawność fizyczną połączoną z wysiłkiem intelektualnym oraz uczciwą rywalizację otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców SP w Łęgajnach.

Drużyna z Łęgajn startowała  w składzie: Roksana Romanowska, Zofia Woźniak, Filip Bałdyga, Aleksander Klonowski. Uczniów przygotował  pan Michał Werbowy.

Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Turkowi za objęcie turnieju patronatem, Radzie Rodziców, jak również wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy przyczynili się do  przygotowania i przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Zwycięskiej drużynie gratulujemy sukcesu!

PS: Rozwiązanie zadania „na szóstkę”:

Po raz pierwszy, turniej odbył się w 2002 roku.

Tomasz Sołowiej