Zajęcia z ratownikiem medycznym

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W dniu 25 września uczniowie klasy VI uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – panem Wojciechem Lichotą, który poprowadził zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po omówieniu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieniu numerów alarmowych ratownik zademonstrował tok postępowania podczas czynności ratujących życie. Pokazał, jak udzielić komuś pomocy, korzystając z defibrylatora AED.
Dzięki zajęciom uczniowie nie tylko zdobyli niezbędną wiedzę, ale mieli również okazję wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych na fantomie.