Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach jest jednostką organizacyjną Gminy Barczewo, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym jest Gmina Barczewo. Natomiast organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

W skład Zespołu wchodzi:
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach
– Przedszkole Publiczne w Łęgajnach
– Szkoła Filialna w Barczewku

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. NR256, poz. 2572 z późn. zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Działalność i kompetencje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach regulują statuty.
– Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach z organizacyjnie podporządkowaną Szkołą Filialną w Barczewku (http://www.zsplegajny.pl/wp-content/uploads/2020/12/statut-09.09.2020.pdf)
– Statut Przedszkola Publicznego w Łęgajnach (http://www.zsplegajny.pl/wp-content/uploads/2016/11/STATUT-PRZEDSZKOLA_2017.pdf)

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: