Geografia ZDALNIE

GEOGRAFIA


TABLICA – GEOGRAFIA – Va      TABLICA – GEOGRAFIA – Vb 

TABLICA – GEOGRAFIA – Vc


TABLICA – GEOGRAFIA – VIa           TABLICA – GEOGRAFIA – VIb


TABLICA – GEOGRAFIA – VIIa          TABLICA – GEOGRAFIA – VIIb


TABLICA – GEOGRAFIA – VIII


Klasa V

Klasa Va – Lekcja 1

Klasa Vb – Lekcja 1

Klasa Vc – Lekcja 1

epodreczniki.pl – „Pogoda a klimat”

epodreczniki.pl – „Czynniki  klimatotwórcze”


Klasa VI

Klasa VIa – Lekcja 1

Klasa VIb – Lekcja 1

Karta pracy – kl. VI – Lekcja 1


Klasa VII

Klasa VIIa – Lekcja 1

Klasa VIIb – Lekcja 1

Karta pracy – kl. VI – Lekcja 1


Klasa VIII

Klasa VIII – Lekcja 1

Karta pracy 1 – kl. VI – Lekcja 1

Karta pracy 2 – kl. VI – Lekcja 1