KALENDARZ 2

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZDARZENIA I CZYNNOŚCI

TERMINY

1.    Organizacja roku szkolnego  
 • Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2016

 •  Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2016

 • Ferie zimowe

23.01.2017-5.02.2017

 • Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18.04.2017

 •  Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

 • Dodatkowe dni wolne od nauki

2.09.2016, 14.10.2016, 31.10.2016, 2.05.2017, 16.06.2017

2. Spotkania z rodzicami  
 • Wybór Rady Rodziców

13.09.2016

 • Wywiadówki ogólnoszkolne – g. 17.00

13.09.2016, 17.01.2017, 23.05.2017

 • Wywiadówki klasowe –

Klasy I-III    – g.16.00

Klasy IV-VI – g.17.00

18.10.2016

13.12.2016

14.03.2017

3.    Posiedzenia Rady Pedagogicznej  
 • Plenarne

 

19.09.2016, 6.02.2017, 23.06.2017

 

 • Klasyfikacyjne

I  semestr

II semestr

 

 

16.01.2017

19.06.2017

 

 • Pozostałe

 

29.09.2016, 20.10.2016, 13.12.2016

29.03.2017, 17.05.2017

 

4.    Wystawianie ocen i poinformowanie o nich uczniów
 • Poinformowanie o ocenach niedostatecznych

do 16.12.2016

 • Wystawienie ocen I semestr

09.01.2017

 •  Poinformowanie o ocenach niedostatecznych

do 12.05.2017

 • Wystawienie ocen II semestr

12.06.2017

5.   Uroczystości szkolne oraz apele świąteczne
 •  Ślubowanie klasy I

październik 2016

 • Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016 – klasy II-VI

 • Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2016 – klasy VI, III

 • Apel Bożonarodzeniowy i wigilie w klasach

21.12.2016 – klasy II b,

klasy IV-VI – Michał Wiktorko

 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28.04.2017.- klasy V, II a

6.    Konkursy  
 •  Matematyczny – Michał Werbowy

luty 2017

 •  Wiedzy ekonomicznej – Michał Werbowy

marzec 2017

 • Gminny Turniej wiedzy o Unii Europejskiej – Tomasz Sołowiej

29.03.2017

 • Recytatorski – A. Kaczyńska, M. Dawidson, |M. Moszczyńska

kwiecień 2017

 • Czytelniczy klas I-III – Iwona Sosnowska

luty 2017

 • Ortograficzny – A. Kaczyńska, M. Dawidson

kwiecień 2017

 • Gminny Konkurs Zwinne Liczby – T.Sołowiej

31.05.2017

 •  Międzyszkolny turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego „Żubr” – S.Wyłupski

maj 2017

 • Dzieci Śpiewają Janowi Pawłowi II –
  M. Moszczyńska

maj 2017

 • Plastyczny SKO – Michał Werbowy

październik 2016

 • Czytelnik Roku – Małgorzata Dwaidson

cały rok szkolny