Oddział II – Pszczółki

„Pszczółki” 5-4 latki – Bożena Szewc, Elżbieta Moszczyńska

Grupa  „Pszczółki” liczy 26 dzieci ( 13 dziewczynek i 13 chłopców) w  tym piętnaścioro  dzieci 4-letnich i jedenaścioro 5- letnich. Wychowawczynie: Bożena Szewc i Elżbieta  Moszczyńska, woźna oddziałowa Elżbieta  Daniłowska. Od  9 listopada 2016r. w grupie pracuje asystent nauczyciela Milena Malczyk. W „Pszczółkach”   uroczyście obchodzi  się urodziny każdego  dziecka. Wszystkie dzieci  i panie składają życzenia dla  jubilata, śpiewają tradycyjnie „Sto  lat” (wersję dłuższą), każdy  dostaje  coś  słodkiego . Są wykonywane  pamiątkowe zdjęcia. To  już tradycja w  naszym  przedszkolu.