Dostrzeż Boga w innym człowieku

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Inscenizacja świąteczna – „Odnaleźć Boga w człowieku”.

Odnaleźć Boga w Człowieku – 2017 cz.1

Odnaleźć Boga w Człowieku – 2017 cz.2

KOLĘDA SYRYJSKICH I POLSKICH RODZIN

Odnaleźć Boga w Człowieku – 2017 cz.3

Finał: Coraz bliżej Święta – 2017

W ostatnim dniu szkolnych zajęć, w tym roku kalendarzowym, wybrani uczniowie z klas III-VI zaprezentowali bożonarodzeniowy program artystyczny pod tytułem „Odnaleźć Boga w człowieku”.  Inscenizację przygotowała pani Iwona Sankowska. Wypełniły ją piosenki i kolędy w klimacie Bożego Narodzenia, historia biblijna o narodzeniu Pana Jezusa pokazana z użyciem kukieł oraz gra kolęd na instrumentach. Duże wrażenie na oglądających wywarło wykonanie „Kolędy syryjskich i polskich rodzin” w połączeniu z opracowanym do niej filmem, pokazującym warunki życia syryjskich rodzin, w tym dzieci, na obszarze Syrii, objętym do tej pory działaniami wojennymi. Nie możemy być obojętni na cierpienie innych. Ważne, żebyśmy w prześladowanych, opuszczonych, bez warunków do życia zobaczyli uciekającego wraz z Rodzicami, ubogiego, bezbronnego Jezusa. Maleńką Miłość, którą można pomnażać wpłacając choćby drobne kwoty na konto UNICEF.