Organizacja

Organami szkoły są:

 • Dyrektor placówki,
 • Wicedyrektor placówki,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski

Dyrektor – mgr Elżbieta Kozłowska

 • Nauczyciel dyplomowany
 • telefon: +48 660 489 305
 • e-mail: dyrektor106@wp.pl

Kompetencje dyrektora znajdują się art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w Statucie Szkoły

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

 • nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni:

 • pracownicy administracyjni
 • pracownicy obsługi

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Obowiązki pracowników niepadagogicznych reguluje Statut Szkoły

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art.84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Samorząd Uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art.85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Opublikował(a): P B

Ostatnia zmiana: