Organizacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach dzieli się na:

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łęgajanch

Przedszkole Publiczne w Łęgajanch

Organami szkoły są:

 • Dyrektor placówki,
 • Wicedyrektor placówki,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski

Dyrektor – mgr Marzanna Moszczyńska

 • Nauczyciel dyplomowany
 • e-mail: m.moszczynska@zsplegajny.pl

Kompetencje dyrektora znajdują się art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w Statucie Szkoły

Wicedyrektor – mgr Martyna Mrozowska

 • Nauczyciel dyplomowany
 • e-mail: m.mrozowska@zsplegajny.pl

Kompetencje dyrektora znajdują się art. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w Statucie Szkoły

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa art.84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Rada rodziców 2022/23:

 • Przewodnicząca Anna Kuklińska
 • Zastępca przewodniczącej Lidia Romanowska
 • Skarbnik Maciej Wnukiewicz
 • Sekretarz Anna Gorczyńska

Samorząd Uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art.85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

Samorząd uczniowski 2022/23:

 • Przewodniczący: Jakub Trzeciakiewicz
 • Zastępca przewodniczącego: Łucja Kuliś
 • Skład samorządu: Dominika Piotrowska, Igor Bawoł, Natalia Szymańska, Oliwia Andernajs, Roksana Romanowska, Zofia Moszczyńska, Zofia Woźniak

Szkoła zatrudnia:

Pracowników pedagogicznych – nauczycieli

Pracowników niepedagogicznych – pracownicy administracji , pracownicy obsługi

lista zatrudnionych osób w szkole [link]

Obowiązki pracowników niepadagogicznych reguluje Statut Szkoły.

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: