Kadra szkoły

Nauczyciele i pracownicy obsługi Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Łegajnach

dyrektor: Elżbieta Kozłowska;  e-mail: e.kozlowska@zsplegajny.pl
wicedyrektor: Marzanna Moszczyńska;  e-mail:  m.moszczynska@zsplegajny.pl

pedagog: Katarzyna Kamińska; e-mail:  k.kaminska@zsplegajny.pl

psycholog:

GODZINY PRACY PEDAGOGA i PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łegajnach

Nauczyciele klas I-III

 • Szczepkowska Ewa – wychowawczyni kl. I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Iwona Sankowska – wychowawczyni kl. II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Iwona Sosnowska – wychowawczyni kl. IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Mariola Leszczyńska – wychowawczyni kl. IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele klas IV-VIII

 • Aleksandra Kaczyńska – wychowawczyni kl. IV, nauczyciela j. polskiego
 • Małgorzata Dawidson – wychowawczyni kl. V, nauczyciela j. polskiego
 • Renata Małyska – wychowawczyni kl. VI, nauczycielka geografii i plastyki
 • Martyna Mrozowska- wychowawczyni kl. VIIa, nauczycielka j. angielskiego
 • Renata Tuchulska – wychowawczyni kl. VIIb, nauczycielka biblioteki, języka polskiego
 • Marcin Cybruch – wychowawca kl. VIII, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa
 • Beata Gołębiewska – nauczycielka matematyki i techniki
 • Tomasz Sołowiej – nauczyciel matematyki i Informatyki
 • Kamila Komor – nauczycielka języka angielskiego, biologii
 • Katarzyna Kubasik  – nauczycielka języka angielskiego
 • Maciej Wnukiewicz – nauczyciel chemii, fizyki
 • Joanna Emilian – nauczycielka j. niemieckiego i nauczyciel współorganizujący
 • Sylwester Wyłupski – nauczyciel w – f
 • Maciej Dziuba – nauczyciel w – f
 • Dorota Martyniak – nauczycielka w – f
 • Iwona Zielińska – nauczycielka katechezy
 • Anna Bułakowska – nauczycielka muzyki
 • Agnieszka Ćwiek-Pytel – kierownik świetlicy
 • Katarzyna Kamińska – pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Aneta Kunicka  – psycholog
 • Agnieszka Ostrowska – logopeda
 • Eliza Dmochowska – nauczyciel współorganizujący
 • Lucyna Tłoczkowska – nauczyciel współorganizujący
 • Wioletta Kaśkiewicz – nauczyciel współorganizujący
 • Wioletta Werener – nauczyciel współorganizujący
 • Anna Kalinowska – nauczyciel współorganizujący
 • Michał Werbowy
 • Aleksandra Klonowska
 • Agnieszka Jakubiak

Obsługa

 • Bożena Wunderlich – specjalista do spraw administracji
 • Anna Andernajs – referent
 • Beata Magda – Pani dbająca o czystość w szkole (p. woźna)
 • Małgorzata Korpusik – Pani dbająca o czystość w szkole (p. woźna)
 • Andrzej Moszczyński – konserwator
 • Patryk Bursa- administrator szkolnej sieci informatycznej