Ślubowanie – Barczewko 2020

Posted on Posted in Aktualności Barczewko

Ślubowanie klasy IB

Dnia 16 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani dyrektor Elżbieta Kozłowska oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Dzieci również zatańczyły poleczkę warmińską oraz zagrały na gazetach do muzyki poważnej. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Filialnej w Barczewku. Dowodem były dyplomy pasowania oraz odcisk palca w kronice szkolnej przy nazwisku każdego ucznia. Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne –„Niezbędnik ucznia”, zakupiony przez rodziców. Wychowawca klasy Jolanta Zarzycka przeczytała list z życzeniami i gratulacjami od klasy III i pani Renaty Szczepańskiej  oraz przekazała pierwszakom znaczki odblaskowe wykonane przez starszych kolegów.

W tym roku ze względu na pandemię i zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego dystansu nie było spotkania w klasie z poczęstunkiem.

 J.Zarzycka