Święto Niepodległości – Barczewko

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno.

Materiał video - 11 Listopada w SF w Barczewku

W piosence patriotycznej klasa III w SF w Barczewku wyśpiewała informacje dotyczące odzyskania niepodległości  na krótkiej lekcji historii, w której uczestniczyła klasa I i przedszkolaki.

Jak co roku ważnym wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej, są obchody Narodowego Święta Niepodległości. Żywa wyobraźnia dziecka, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny. Wychowanie patriotyczne zaczyna się od domu rodzinnego i towarzyszy dziecku już w przedszkolu, gdzie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. W tym roku ze względu na pandemię   w szkole nie było uroczystego apelu. Pani Renata z klasą III zaprosiła do swojej klasy przedszkolaki i klasę I, gdzie III klasa recytowała wiersze patriotyczne o niepodległej Polsce i śpiewała piosenki. Wspólnie wszystkie dzieci odśpiewały piosenkę o tym, ze jesteśmy Polka i Polakiem. Wcześniej pierwszaki na lekcji poznały sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz  miały okazje rozmawiać o naszej Ojczyźnie. Uczestnicząc na lekcji pani Renaty dzieci miały okazje utrwalić swoje wiadomości. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Jolanta Zarzycka