Zielona flaga – przedszkole 2015

Posted on Posted in Aktualności z lat 2009-2015

Przedszkole Publiczne w Łęgajnach w gronie placówek wyróżnionych międzynarodowym Certyfikatem Zielona Flaga na okres 3 lat

25 września 2015r. po długim oczekiwaniu zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikat międzynarodowy Zielona Flaga i krajowy Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Decyzją kapituły konkursu nasze przedszkole zdobyło po raz trzeci z rzędu Certyfikat międzynarodowy Zielona Flaga przyznany na okres 3 lat. W ramach ubiegania się o certyfikat wybraliśmy do realizacji obszar 1. „Transport i aktywność ruchowa” oraz 2. „Żywność w szkole – zdrowo, lokalnie i odpowiedzialnie”.

W ciągu całego roku odbyło się wiele wycieczek krajoznawczych, zajęć w terenie, zorganizowano wycieczkę do Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody, Nadleśnictwa Olsztyn, Warmiolandii, Teatru Lalek, do „Zwierzyńca Warmińskiego” w Nikielkowie, Gospodarstwa Agroturystycznego „Janczary” w Barczewku. Dzieci w ciągu całego roku korzystały ze ścieżki zdrowia zakupionej z pieniędzy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem OCEE. Przez cały rok edukowano rodziców na temat roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju dzieci poprzez zamieszczanie artykułów na tablicach informacyjnych dla rodziców, pogadanki, prelekcje. W ramach zachęcania całych rodzin do czynnego uprawiania sportu w przedszkolu odbył się festyn rodzinny „Otwarci na zdrowie”. W ramach realizacji obszaru zdrowe odżywianie na tablicy przedszkolnej systematycznie były zamieszczane informacje na temat właściwości odżywczych warzyw, owoców, ziaren zbóż, ryb. Dzieci poznawały warzywa z ogrodów i działek, ich właściwości, smak, walory odżywcze. Na stołówce przedszkolnej dzieci smakowały coraz częściej potrawy z ryb, kasze różnego rodzaju, soki. W celu propagowania chleba z ziarnami ogłoszono w przedszkolu konkurs na domowy chleb. Została zorganizowana degustacja chleba, a przepisy zostały zamieszczone na stronie Zespołu www.zsplegajny.pl. W ramach realizacji programu „Mamo, tato wolę wodę!” zrealizowano szereg zajęć we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć było pogłębianie u dzieci i dorosłych wiedzy na temat wody, jej znaczenia dla zdrowia człowieka, dobrego samopoczucia i codziennego funkcjonowania, wykształcenie u dzieci i dorosłych nawyku wybierania wody jako podstawowego napoju, pogłębianie wiedzy na temat pochodzenia wody i jej ochrony.

Na zajęciach realizowano program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem było poznanie podstawowych zachowań proekologicznych, jak dbać o przyrodę, pielęgnować rośliny. Przez cały rok intensywnie zbieraliśmy surowce wtórne. Nasze przedszkole zdobyło III miejsce w konkursie wojewódzkim Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego „Baterie na wagę czystego środowiska” zbierając 600 kg baterii i tym samym zdobywając tablicę interaktywną. Wzięliśmy udział w projekcie „Materia baterii”. Zebraliśmy 70 kg baterii. Przez cały rok zbieraliśmy także makulaturę. Zebraliśmy 6 ton makulatury i zdobyliśmy II miejsce w konkursie wojewódzkim „Oszczędzaj naturę – zbieraj makulaturę”.

25 listopada 2015r. na budynku naszego przedszkola pan Karol Wojtczak zawiesił flagę, która będzie powiewać przez 3 lata i przypominać nam, że ekologia to ciągła praca na rzecz środowiska i motywować nas do aktywnego uczestniczenia w akcjach, kampaniach ekologicznych i działaniach na rzecz natury.

koordynator działań: Bożena Szewc