LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – PROJEKT MEN

        W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Łęgajnach wraz ze Szkołą Filialną w Barczewku  otrzymał wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii       i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie   w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W roku szkolnym 2021/2022  szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

 • Drukarki 3D wraz  z zestawami Sygnis Edu Lab- 3D
 • Zestawy Arduino
 • Statywy do aparatu i kamery
 • Aparaty fotograficzne
 • Mikroporty Saramonic Blink 500 B1
 • Mikrofony kierunkoweSaramonic Vmic- Mini
 • Stacje lutownicze
 • Gimbale do aparatów i smartfonów
 • Laptopy Acer ChromebooknSpin 512
 • Pakiety filamenów moje bambino Sygnis Edu Lab 3D
 • Lego Education Spike Essential
 • Lego Edukation Spike Prime
 • Lego Education BricQ Motion Prime
 • Lego edukation BriQ Motion Essential
 • Megaformers Designer
 • Megaformers Smart
 • Pakiet specjalny Scottie Go Master Pack
 • Kamera przenośna cyfrowa Sony 4K
 • Zestawy oświetleniowe : lampa Softbox ze statywem i żarówką
 • Modułowe pracownie przyrodnicze – moduł woda
 • Modułowe pracownie przyrodnicze- moduł energia
 • Modułowe pracownie przyrodnicze- moduł jakość powietrza
 • Modułowe pracownie przyrodnicze- moduł powietrze
 • Zestaw- Grande (szafy)

W naszej placówce odbywają  lekcje z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach zajęć  z pedagogiem specjalnym, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz w klasach 1-3  uczniowie korzystają z zestawów LEGO oraz MAGFORMERS DESIGNER.

W klasach starszych na lekcjach geografii, fizyki, chemii i biologii w ramach doświadczeń uczniowie korzystają z MODUŁOWYCH PRACOWNII PRZYRODNICZYCH (woda, powietrze, energia).

Renata Małyska