BIBLIOTEKA

Regulamin biblioteki szkolnej – 2021
Godziny pracy biblioteki

SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

W  ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W  ŁĘGAJNACH 

NA ROK SZKOLNY  2022 – 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

1. Zaczynamy
2. Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
3. Zabierz książkę na wakacje!

ZWROT  WYPOŻYCZONYCH  PODRĘCZNIKÓW
Wydarzenia:

Zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki – 23.05.2022

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych – 10.2021

Cyprian Kamil Norwid – patronem 2021 roku – 09.2021

Archiwum:

2018: Spotkanie autorskie