Raz, dwa, trzy – TERAZ MY

Projekt pt. „Raz, dwa trzy – TERAZ MY” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia kompetencji kluczowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach dzięki:

  • podniesieniu wiedzy i umiejętności zawodowych u co najmniej 10 (8K/2M) nauczycieli ZSP niezbędnych w pracy edukacyjnej i wychowawczej
  • podniesieniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz nabycia postawy pracy zespołowej u co najmniej 16 (6K/10M) uczniów ZSP
  • podniesieniu wiedzy i umiejętności wychowawczych 10 (8K/2M) rodziców/opiekunów prawnych uczniów ZSP
  • rozwinięciu u 10 (6K/4M)) uczniów zdolnych kompetencji matematycznych
  • rozwinięciu u 10 (1K/9M) uczniów zdolnych kompetencji językowych
  • stworzenie w ZSP warunków do pracy opartej na metodzie eksperymentu

w wyniku udzielenia wsparcia projektowego w okresie 01.08.2018 do 31.07.2019 r.