Kadra

Nauczyciele i pracownicy obsługi Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Łegajnach

dyrektor: Elżbieta Kozłowska
wice-dyrektor: Marzanna Moszczyńska

Filia Barczewko

Nauczyciele:

 • Grażyna Laszczak – wychowawczyni kl I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Jolanta Zarzycka – wychowawczyni kl II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Renata Szczepańska – urlop
 • Klaudia Lewandowska – urlop
 • Alicja Dzierzęcka- wychowawczyni oddziału przedszkolnego „Sówki”,
 • Katarzyna Kubasik – nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Zielińska – nauczyciel katechezy
 • Agnieszka Ostrowska- zajęcia logopedyczne
 • Katarzyna Kamińska- pedagog, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Pracownicy obsługi:

 • Zenobia Kosowska – woźna
 • Anna Chachulska – pomoc nauczyciela w przedszkolu
 • Ryszard Kosowski – konserwator