Przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019-2020


KOMUNIKAT z dnia 11 lutego 2019 r.

W sprawie:  liczby wolnych miejsc w  Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach z oddziałem zamiejscowym w Barczewku w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łęgajnach informuje, że nabór do przedszkola  w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu (art. 153 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.).

Liczba wolnych miejsc   w Przedszkolu Publicznym w ŁĘGAJNACH –27

Liczba wolnych  miejsc w oddziale zamiejscowym w BARCZEWKU – 11

Na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło w roku szkolnym 2018/2019. 68  rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego wŁęgajnach  i 14  rodziców w oddziale zamiejscowym w Barczewku

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

                                                                                                                     Elżbieta Kozłowska

 

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁĘGAJNACH I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W BARCZEWKU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

odbywa się w dniach 18 lutego 2019 r. – 08 marca 2019 r.

  • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 13 lutego 2019r. w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach sali nr 1 (sekretariat Szkoła Podstawowa, Ogrodowa 7)   oraz ze strony  zsplegajny.pl
  • Wnioski rekrutacyjne należyskładać w formie papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej (pokój nr 13.)
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 0050.5.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 07 stycznia 2019r. w sprawie ustaleniaharmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteriów lokalnych naboru wraz
    z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2016, 2015, 2014, 2013.

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

                                                                                                                     Elżbieta Kozłowska

 

Harmonogram rekrutacji:

  1. Składanie wniosków  od 18 lutego do 8 marca 2019
  2. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 21 marca 2019
  3. Postępowanie uzupełniające od 12 do 16 sierpnia 2019
  4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 26 sierpnia 2019

 

Poniżej dokumenty do pobrania