Przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020 – 2021


KOMUNIKAT

 

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁĘGAJNACH I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W BARCZEWKU

NA ROK SZKOLNY 2020 – 2021

odbywa się w dniach 10 luty 2020r. – 6 marca 2020r.

  • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 7 lutego 2020r. w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach sali nr 1 , sekretariacie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II , ul. Ogrodowa 7, ze strony www. zsplegajny.pl
  • Wnioski rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łęgajnach.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały Nr XV(173) Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Barczewo, Zarządzenia Nr 0050.24.2020Burmistrza Barczewa z dnia 24 stycznia 2020r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2020/2021 oraz Statutu Przedszkola Publicznego w Łęgajnach.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2018, 2017, 2016, 2015.

 

                                                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                                         Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                                                                                                         Elżbieta Kozłowska

 

Harmonogram rekrutacji:

  1. Składanie wniosków  od 10 lutego do 6 marca 2020
  2. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 20 marzec 2020
  3. Postępowanie uzupełniające od 10 do 14 sierpnia 2020
  4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 24 sierpnia 2020

 

Poniżej dokumenty do pobrania