Przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022


KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Barczewo 2021/2022

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁĘGAJNACH I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W BARCZEWKU

NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022

odbywa się w dniach 8 luty 2021r. – 5 marca 2021r.

  • Wnioski rekrutacyjne będzie można pobierać od 8 lutego 2021r. w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach , sekretariacie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II , ul. Ogrodowa 7, ze strony www. zsplegajny.pl
  • Wnioski rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łęgajnach.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie Uchwały Nr XV(173) Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących przez Gminę Barczewo, Zarządzenia Nr 0050.21.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2021/2022 oraz Statutu Przedszkola Publicznego w Łęgajnach.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Barczewo z roczników 2018, 2017, 2016, 2015.

                                          Dyrektor

                                    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                          Elżbieta Kozłowska

Harmonogram rekrutacji:

  1. Składanie wniosków  od 8 lutego do 5 marca 2021
  2. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 22 marzec 2021
  3. Postępowanie uzupełniające od 9 do 13 sierpnia 2021
  4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 23 sierpnia 2021

Poniżej dokumenty do pobrania