Podręczniki

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH 

NA  ROK  SZKOLNY 

2017 – 2018

Podręczniki dla uczniów wszystkich klas zapewnia szkoła.

Rodzice zakupują indywidualnie podręczniki do Religii i Wychowania do życia w rodzinie.

 

PRZEDSZKOLE  –   Łęgajny i Barczewko

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Przedszkole 2017-18

KLASA I

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa I 2017-18

KLASA II

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa II 2017-18

KLASA III

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa III 2017-18

KLASA IV

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa IV 2017-18

KLASA V

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa V 2017-18

KLASA VI

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa VI 2017-18

KLASA VII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa VII 2017-18

——————————————————————————————————————-

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2017-2018