Podręczniki

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH 

NA  ROK  SZKOLNY 

2022 – 2023


ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH 

NA  ROK  SZKOLNY 

2020 – 2021

Podręczniki dla uczniów wszystkich klas zapewnia szkoła.

Rodzice zakupują indywidualnie podręczniki do Religii i Wychowania do życia w rodzinie.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2021-2022


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2020-2021


 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2019-2020

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2018-2019

PRZEDSZKOLE  –   Łęgajny i Barczewko

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Przedszkole 2018-19

KLASA I

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa I 2018-19

KLASA II

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa II 2018-19

KLASA III

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa III 2018-19

KLASA IV

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa IV 2018-19

KLASA V

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa V 2018-19

KLASA VI

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa VI 2017-18

KLASA VII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa VII 2017-18

KLASA VIII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – Klasa VIII 2017-18

——————————————————————————————————————-

ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW – 2017-2018