Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – Anna Kuklińska
Z-ca przewodniczącej – Lidia Romanowska
Skarbnik – Maciej Wnukiewicz
Sekretarz – Anna Gorczyńska
 
Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

81934310280000134220000010