Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁĘGAJNACH

oraz

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ FILIA BARCZEWKO

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie Burmistrza Barczewa na rok 2021/2022

Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Barczewa – Kryteria punktacji

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Harmonogram rekrutacji:

  1. Składanie wniosków  od 18 lutego do 9 marca 2021
  2. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 29 marzec 2021
  3. Postępowanie uzupełniające od 10 do 15 czerwca 2021
  4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych – 8 lipiec 2021

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do szkoły – 2021 – pdf

1 – Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły – Łęgajny – pdf

1 – Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły – Łęgajny – doc

2 – Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły – Łęgajny – pdf

2 – Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły – Łęgajny – doc

3 – Zgłoszenie dziecka do Szkoły Filialnej w Barczewku – pdf

3 – Zgłoszenie dziecka do Szkoły Filialnej w Barczewku – doc

4 – Prośba rodzica dziecka 6 letniego o przyjęcie do klasy I – pdf

4 – Prośba rodzica dziecka 6 letniego o przyjęcie do klasy I – doc

5 – Oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego – pdf

5 – Oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego – doc