Projekt pt. Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Łęgajnach

Otrzymane dofinansowanie

Miło jest nam poinformować, że Zespół‚ Szkolno-Przedszkolny otrzymał‚ dofinansowanie na realizację projektu pt. Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Celem projektu jest zwiększenie o 20 liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach i podniesienie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami 7 n-li wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 poprzez utworzenie w pełni wyposażonego oddziału przedszkolnego i organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. W ramach projektu zostanie wyposażony nowy oddział przedszkolny. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś 2. Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu: 294 754,49 z, dofinansowanie 85% (250 541,31 zł)

Rekrutacja rozpoczęta

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. Wyposażenie oddział‚u przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach. Projekt kierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.

  1. Regulamin rekrutacji – kliknij aby pobrać
  2. Formularz –  kliknij aby pobrać

 

Nowy oddział‚ wyposażony

Pod koniec marca 2017 r. został‚ wyposażony oddział‚ przedszkolny w pomoce edukacyjne, które będą wykorzystywane do pełnej realizacji programu nauczania. Zakupione produkty będą ogólnodostępne dla dzieci w sali.

Szkolenie dla nauczycieli 

W dniach 27-30 czerwiec 2017 zaplanowane jest szkolenie dla uczestników projektu. Tematyka szkolenia: Metody aktywizujące w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.