Nauka przez działanie

Tytuł projektu: Nauka przez działanie

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.07.2018 r.

PROJEKT NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach poprzez organizację kursu dla n-li, innowacyjnych zajęć dla uczniów i wykorzystania zakupionych narzędzi TIK w procesie dydaktycznym. Projekt dotyczy korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych – realizowanych przez następujące działania: Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

– FORMULARZ REKRUTACYJNY + OSWIADCZENIA

W czerwcu ruszyła rekrutacja nauczycieli do projektu pt. „Nauka przez działanie”. W ramach projektu 16 nauczycieli szkoły podstawowej w Łęgajnach skorzysta bezpłatnie z 40 h kursu E-Nauczyciel!!!

Rekrutacja trwa od 1 do 30 czerwca 2017r. Dokumenty proszę składać do biura projektu, mieszczącego się w gabinecie Pani dyrektor ZSP na ul. Ogrodowej 7, Łęgajny.

REKRUTACJA UCZNIÓW

– FORMULARZ REKRUTACYJNY + OSWIADCZENIA

Na początku września 2017 rusza rekrutacja uczniów 4 i 5 klasy SP w Łęgajnach do projektu pt. „Nauka przez działanie”.

Zajęcia dodatkowe prowadzone metodą WebQuest zaplanowane są do czerwca 2018 r.

WYPOSAŻENIE

W ramach zadania „Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz infrastrukturę sieciowo-usługową” nasza szkoła  wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt informatyczny wraz z jego infrastrukturą