Projekty

Projekty realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dofinasowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś 2. Kadry dla gospodarki

W roku szkolnym 2016/2017: 

  • Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym w Łęgajnach
  • Tanecznie i słonecznie

W roku szkolnym 2017/2018:

  • Nauka przez działanie