Projekty

Projekty realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dofinasowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś 2. Kadry dla gospodarki

W roku szkolnym 2019/2020:

W roku szkolnym 2018/2019:

W roku szkolnym 2017/2018:

W roku szkolnym 2016/2017: