Informacje

Szkoła Filialna w Barczewku jest organizacyjnie podporządkowane SP w Łęgajnach.

Adres:
Barczewko 36,
11-010 Barczewo
tel. 89 514-15-25

Procedury pracy w reżimie sanitarnym dla uczniów klasy I – III 18 stycznia 2021 — SF Barczewko

Do Szkoły Filialnej w Barczewku uczęszcza w roku szkolnym 2019/20 – 13- ro uczniów.

klasa I,  6-ro uczniów, wychowawca p. Jolanta Zarzycka

klasa II  7-ro uczniów, wychowawca Renata Szczepańska

Do przedszkola zapisano 24-ro dzieci. Jest to grupa mieszana 3,4,5,6-latków.

Wychowawczynią jest p. Alicja Dzierzęcka.

Do placówki uczęszczają dzieci z Barczewka, Gadów, Tęgut i Szynowa.

Cała placówka szkolno- przedszkolna liczy 37 dzieci.

Zajęcia w szkole  rozpoczynają się o godz. 7.35,a kończą o godz.12.00

Zajęcia w przedszkolu trwają od godz. 7.30 do 12.30.

Dla dzieci rodziców pracujących zawodowo czynna jest codziennie świetlica szkolna  w godz: rannych 6.30-7.30,  popołudniowych 12.30-16.30.

W budynku szkolnym funkcjonuje również świetlica wiejska z punktem bibliotecznym prowadzona przez pracownika Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie panią Magdalenę Szmidt.

Szkoła oferuje następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci:

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasie II – prowadząca p. Renata Szczepańska

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – prowadząca p. Katarzyna Kamińska

– zajęcia logopedyczne – prowadząca p. Agnieszka Ostrowska

– zajęcia rewalidacyjne – prowadząca p.Lucyna Tłoczkowska