Informacje

Szkoła Filialna w Barczewku jest organizacyjnie podporządkowane SP w Łęgajnach.

Adres:
Barczewko 36,
11-010 Barczewo
tel. 89 514-15-25

Do Szkoły Filialnej w Barczewku uczęszcza w roku szkolnym 2017/18 14-ro uczniów.

klasa I  8-ro uczniów, wychowawca p. Beata Gajak

klasa III  6-ro uczniów, wychowawca Renata Szczepańska

Do przedszkola zapisano 24-ro dzieci. Jest to grupa mieszana 3,4,5,6-latków.

Wychowawczynią jest p. Alicja Dzierzęcka.

Do placówki uczęszczają dzieci z Barczewka, Gadów, Tęgut i Szynowa.

Cała placówka szkolno- przedszkolna liczy 38 dzieci.

Zajęcia w szkole  rozpoczynają się o godz. 7.35,a kończą o godz.12.00

Zajęcia w przedszkolu trwają od godz. 7.30 do 12.30.

Dla dzieci rodziców pracujących zawodowo czynna jest codziennie świetlica szkolna  w godz: rannych 6.40-7.30,  popołudniowych 12.30-16.00.

W budynku szkolnym funkcjonuje również świetlica wiejska z punktem bibliotecznym prowadzona przez pracownika Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Barczewie panią Magdalenę Szmidt.

 

Szkoła oferuje następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci:

– zajęcia z elementami języka migowego w klasie I- prowadząca p. Beata Gajak

– zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasie I prowadząca p. Martyna Mrozowska

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie III- prowadząca p. Renata Szczepańska

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- prowadząca p. Katarzyna Kamińska

– zajęcia logopedyczne- prowadząca p. Iwona Sosnowska

– zajęcia z rytmiki w przedszkolu- p. Anna Bułakowska