Historia placówki

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Łęgajnach – 15 maj 2010

           29 marca 2010 r., podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Barczewie, przyjęta została uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Łęgajnach imienia Jana Pawła II. W owym spotkaniu uczestniczyła również pani dyrektor Elżbieta Kozłowska wraz grupą uczniów, którzy przedstawili dotychczasowe działania szkoły związane   z tym ważnym przedsięwzięciem.

O tym, jak Jan Paweł II został patronem naszej szkoły

Wszystko zaczęło się wiosną ubiegłego roku. Pani dyrektor Elżbieta Kozłowska postanowiła wcielić w życie pomysł nadania naszej szkole imienia. W tym celu powołała specjalny zespół nauczycieli, który zaplanował różne działania.

Najważniejszym zadaniem na początku był wybór postaci na patrona szkoły. Spośród wielu sylwetek znakomitych Polaków wytypowano dwóch kandydatów: Jana Pawła II i Marię Zientarę-Malewską. Podczas wyborów 5 czerwca 2009 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice dzieci przedszkolnych zadecydowali, że Szkoła Podstawowa w Łęgajnach otrzyma imię Jana Pawła II. Ale od słowa do czynu droga daleka. Decyzję społeczności szkolnej musiały poprzeć swoją zgodą takie instytucje, jak: Kuratorium Oświaty i Kuria Biskupia w Olsztynie oraz burmistrz Barczewa.

Symbolem szkoły posiadającej imię jest sztandar. W celu pozyskania funduszy na jego zakup zorganizowana została akcja „Moja nitka w sztandarze”, w którą włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice. Grupa uczniów wraz z panią dyrektor gościła również na posiedzeniu Rady Miejskiej w Barczewie, podczas której radni wsparli finansowo nasze przedsięwzięcie.

Aby postać Jana Pawła II była bliska uczniom wszystkie klasy gromadziły różne materiały, a następnie wykonywały gazetki ścienne i plakaty o Ojcu Świętym. Odbyły się również specjalne lekcje wychowawcze i języka polskiego, a także projekcje filmów. Zdobytą w ten sposób wiedzą uczniowie mogli wykazać się w następujących konkursach szkolnych poświęconych papieżowi: „Co wiemy o patronie”- konkursie wiedzy, konkursach plastycznych – „Motto klasy wybrane z twórczości patrona” i „Ojciec Święty – nasz patron” oraz konkursie piosenki „Dzieci śpiewają Janowi Pawłowi II”. Bardzo uroczyście obchodziliśmy również Dzień Papieski, zaś w czerwcu odbędzie się wycieczka „Śladami Karola Wojtyły’ do miejsc związanych z życiem i działalnością naszego patrona.

Wszystkie te wydarzenia miały nas przygotować do uroczystego nadania Szkole Podstawowej w Łęgajnach imienia Jana Pawła, które nastąpi 15 maja.

W ten sposób rozpocznie się nowy rozdział w historii naszej szkoły, niby tej samej, a jednak już innej.

Krystyna Balukiewicz

Mamy Patrona!

15 maja 2010 roku nasza szkoła w uroczysty sposób przyjęła imię Jana Pawła II i otrzymała sztandar. Dzień ten, pomimo chłodnej aury, dostarczył wiele emocji i ciepłych wzruszeń przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

Pierwszym punktem tej wyjątkowej uroczystości była msza św. w miejscowym kościele celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Wojciecha Ziembę. W trakcie nabożeństwa poświęcony został sztandar. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Tam, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, nastąpił szereg wydarzeń, takich jak: odczytanie i  wręczenie pani dyrektor Elżbiecie Kozłowskiej aktu nadania szkole imienia i przyjęcia sztandaru, odsłonięcie tablicy z nazwą szkoły, przejęcie sztandaru przez poczet uczniów oraz ślubowanie uczniów na sztandar.

Goście, którzy objęli patronat honorowy nad całą uroczystością, a także fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewce.

Po tej oficjalnej części Szkolne Koło Teatralne zaprezentowało niezwykle wzruszające widowisko słowno-muzyczne poświęcone życiu i posłannictwu Jana Pawła II. Następnie przyszedł czas na wystąpienia i życzenia od przybyłych gości, m.in.: burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego i jego zastępcy Marka Sztera, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Starostwa Powiatowego, dyrektorów szkół.

Wrażenia z uroczystości można było na koniec upamiętnić wpisem w kronice.

W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział w ponad stuletniej historii naszej szkoły.

Foto budynku szkoły z roku 2011.

W 2016 roku budynek szkoły przeszedł gruntowny remont. Szczególnie zmieniło się poddasze i dach. Obecnie szkoła wygląda tak: