ProLog

Projekt edukacyjny – ProLog

Szkoła Podstawowa w Łęgajnach jako jedna z jedenastu w województwie warmińsko-mazurskim zakwalifikowała się do programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „ProLog”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli ze szkół na obszarach wiejskich z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji działań z podstawy programowej nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach 4-6.

Projekt polega na wprowadzeniu do nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, przyroda/ biologia/ geografia) nowych metod dydaktycznych. Z jednej strony będzie to wykorzystywanie robotyki i programowania do przekazywania i utrwalania treści z podstawy programowej ww. przedmiotów, z drugiej wprowadzenie metody przechodniowości jako sposobu na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. Metoda przechodniowości w mniejszym nakładzie czasu pracy i wysiłku pozwala na uzyskanie znacznie większych efektów.

Szkoła zostanie wyposażona w 10 zestawów klocków Lego Spike Education, które zostaną wykorzystane podczas zajęć matematyki, informatyki oraz biologii w klasie szóstej. Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w rywalizacjach międzyszkolnych.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2024 r.

WYZWANIE PROLOGOWE #1

Zadaniem Wyzwania ProLogowego numer 1 jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu technik plastycznych lub cyfrowych, który będzie reklamował zajęcia z realizowane w ramach projektu. Zadanie ma być wykonane przez uczniów biorących udział w projekcie.
Zadanie wykonane! Sfotografowane 🙂 A teraz kciuków trzymanie ✊✊