Tanecznie i słonecznie

Projekt pt. „Tanecznie i słonecznie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych, kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości 75 dzieci w wieku 2,5- 6 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Łęgajnach oraz wzrost umiejętności wychowawczych ich rodziców a także zwiększenie kwalifikacji i kompetencji nauczycielek z tego przedszkola poprzez realizację projektu w okresie 01.2017-08.2017 r. Efektem realizacji projektu będzie udział dzieci, rodziców oraz nauczycielek w zaplanowanych dla nich formach wsparcia co przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych dzieci w zakresie kompetencji społecznych, kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości, wzrost wiedzy wychowawczej rodziców oraz kwalifikacji zawodowych nauczycielek.

Otrzymane wsparcie ramach projektu:

  • Fajny rodzic to świadomy rodzic – warsztaty dla rodziców mające na celu podniesienie świadomości rodz./opiekunów i ich
  • kompetencji wychowawczych
  • Taniec i pływanie na zimy przegonienie, a wiosny przywitanie – zajęcia taneczne oraz wyjazdy na basen
  • Ahoj przygodo prawdziwa i wyimaginowana – wyjazdy edukacyjno-integracyjne do kina, teatru, muzeum, miejsc przyrody
  • Czas na nowe – zajęcia dla nauczycieli