Kadra przedszkola

Nauczyciele i pracownicy obsługi w Przedszkolu Publicznym w Łegajnach

dyrektor: Elżbieta Kozłowska
wice-dyrektor: Beata Gołębiewska

Nauczyciele

 • Katarzyna Lipińska – wychowawczyni grupy
 • Wioletta Werner – wychowawczyni grupy
 • Bożena Szewc – wychowawczyni grupy
 • Elżbieta Moszczyńska – wychowawczyni grupy
 • Teresa Okulicz – wychowawczyni grupy
 • Klaudia Lewandowska – wychowawczyni grupy
 • Milena Malczyk – wychowawczyni grupy
 • Małgorzata Dymkowska-Kolender – wychowawczyni grupy
 • Anna Bułakowska – nauczyciel rytmiki
 • Agnieszka Ostrowska – logopeda
 • Monika Świeciak – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi

 • Hanna Cybruch – kucharka
 • Jolanta Staniszewska – pomoc kucharki
 • Magdalena Cegiełka – pomoc kucharki
 • Małgorzata Bojarska – intendentka
 • Katarzyna Lorkowska – woźna,
 • Elżbieta Daniłowska – woźna,
 • Anna Niemczuk – woźna,
 • Sylwia Ścięgaj – woźna,
 • Alina Cieloszczyk – woźna.