EkoPracownia

EkoPracownia – zielone serce szkoły

Jesteśmy dumni, bo nasza szkoła została laureatem konkursu „EkoPracownia – zielone serce szkoły”, który na Warmii i Mazurach wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wygrana w konkursie oferuje wyposażenie szkół w 42 nowoczesne pracownie za ponad 2,6 mln zł. Koszt powstania naszej pracowni w 90% pokryje WFOŚiGW, a w 10% Gmina Barczewo. Dzięki temu szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 tys zł na wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej.

Udział w konkursie wymagał od nasz przygotowania projektu pracowni, napisania przykładowego scenariusza zajęć oraz nagrania filmu prezentującego szkołę.

FILM

Zespół w składzie Kamila Komor, Renata Małyska, Oktawia Zalewska, Marcin Cybruch, Iwona Sankowska oraz cudowna aktorka, przewodniczka po szkole,  Maja Cegiełka, spisał się doskonale i konkurs wygraliśmy! Z niecierpliwością oczekujemy oddania nowego szkolnego budynku, w którym oprócz sali gimnastycznej znajdą się sale lekcyjne. Jedna z nich, dzięki wygranej, stanie się eko-pracownią, w której uczniowie klas IV-VIII będą mieli zajęcia przyrody, biologii i geografii. Mamy już zamysł, by zapraszać do niej uczniów klas młodszych, przedszkolaków oraz rodziców na warsztaty ekologiczne.