Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 wyróżniono cztery priorytety. Nasza szkoła jako beneficjent Programu na rok 2022 otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000 zł w Priorytecie 3: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych; zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania; realizację działań promujących czytelnictwo.

Realizacja Programu w naszej szkole:

  1. Dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej po wcześniejszej konsultacji z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców oraz Biblioteką Publiczną w Barczewie – zakupiono ogółem 391 książek, w tym 167 lektur. Zakupiono także elementy wyposażenia biblioteki – laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz regały.
  2. W dniu 14 grudnia 2022 r. zostało zorganizowane spotkanie autorskie z twórcą literatury dla dzieci i młodzieży panem Marcinem Koziołem.
  3. W czasie spotkania z rodzicami w dniu 16 maja 2022 r. nauczyciel bibliotekarz wygłosił pogadankę wspartą prezentacją multimedialną pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży, czyli dlaczego warto czytać”.
  4. Biblioteka szkolna umożliwiła uczniom wypożyczanie książek na okres ferii letnich 2022 oraz ferii zimowych 2023.
  5. W każdej klasie zrealizowano projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
  6. W okresie realizacji Programu zorganizowano w szkole następujące wydarzenia i konkursy promujące czytelnictwo.
  7. Podawano do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na FB informacje o udzielonym wsparciu finansowym oraz o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

                                                                                                                   Renata Tuchulska    

                                                                                                                nauczyciel bibliotekarz