Przedszkolaki malowaki

Projekt pt. „Przedszkolaki malowaki” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i kreatywności u 80 dzieci w wieku od 2,5 – 6 l uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Łęgajnach oraz wzrost umiejętności wychowawczych ich rodziców (6 0sób) a także zwiększenie kompetencji 5 nauczycielek z tego przedszkola poprzez realizację projektu w okresie VII.2018-VI.2020r.

W ramach projektu są zaplanowane  dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków z języka niemieckiego, regionalizmu oraz z kreatywności 🙂 Natomiast dla nauczycieli kurs TIK oraz dla rodziców warsztaty z pedagogiem/psychologiem.