,,Planeta Energii” – 2016

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Lekcje o prądzie

W ramach programu ,,Planeta Energii” nasza szkoła wzięła udział w konkursie dla  uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych nt. b

ezpiecznego  i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej w tym źródeł jej wytwarzania,  roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie cyklu lekcji o prądzie elektrycznym.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Chętnie zgłaszali się i wypowiadali na zadawane przez nauczyciela pytania. Brali udział w dyskusjach i pogadankach. Praca na lekcjach miała charakter indywidualny i grupowy.  Udział każdego ucznia w zbiorowym wysiłku sprzyjał kształtowaniu wspólnych przekonań i pogłębianiu wiedzy z zakresu elektryczności. Chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, dzięki którym mogli zaobserwować efekt świecenia żarówki i samodzielnie łączyli obwód elektryczny. Ułatwiło to bezpośrednie poznanie omawianego problemu oraz sprzyjało kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności i sprawności o charakterze praktycznym.

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez studentów, którzy przybliżyli im jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej oraz jakie mamy rodzaje ładunków elektrycznych i w jaki sposób one oddziaływają na siebie . Prowadzący przeprowadzili również ciekawe doświadczenia.  Uczestniczyli również w spotkaniu z panem Pawłem Obrębskim. Dowiedzieli się oni na czym polega praca elektryka i jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z energii elektrycznej. Dzieci mogły obejrzeć narzędzia, którymi posługują się w swojej pracy elektrycy.

Powyższe działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczniów na temat prądu elektrycznego, jego źródeł, rodzajów elektrowni oraz kształtowania postaw proekologicznych a także podwyższeniu świadomości niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.