Świąteczna PACZKA 2016

Posted on Posted in Szkoła podstawowa

Wolontariat – Wspólnie z PCK

Jak co roku  ponad 150 wolontariuszy brało udział w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie w pozyskiwaniu środków pieniężnych oraz artykułów spożywczych i słodyczy do paczek świątecznych dla
dzieci.

Akcja miała miejsce w terminach:

2 – 4.12.2016 w marketach Tesco
16 – 17.12.2016 w marketach Stokrotka
18 – 20.12.2016 w Intermarche

Zbiórki odbywały się na 4 – godzinnych zmianach w godzinach 10-18 z następującymi rezultatami:
Tesco ul. Hanki Sawickiej -1997,- 14 wolontariuszy
Tesco ul. Pstrowskiego – 7526,-  101 wolontariuszy
Stokrotka ul. Wilczyńskiego – 342,-  8 wolontariuszy
Stokrotka ul. Bajkowa – 311,- 8 wolontariuszy
Stokrotka ul. Witosa/Laszki – 607,- 10 wolontariuszy
Intermarche ul. Dorantta – 803,- 12 wolontariuszy

RAZEM: 11 586,- (153 wolontariuszy)

W marketach Tesco i Stokrotka pozyskiwano środki na program Godne Dzieciństwo / paczki/. Dodatkowo z inicjatywy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku pozyskiwano środki w tamtejszych marketach / 20 wolontariuszy zebrało kwotę 1278,-/.

Na efekty jw. złożyła się praca wolontariuszy ze szkół:
Gimnazjum nr 2 – 2128,- (25 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa Łęgajny – 1651,- (5 wolontariuszy)
Gimnazjum Noblistów Olsztynek – 1278,- (15 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa nr 13 – 1059,- (11 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa nr 1 – 1037,- (15 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa nr 7 – 905,- (12 wolontariuszy)
Zespół Szkół nr 7 – 803,- (10 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa nr 29 – 699,- (6 wolontariuszy)
Zespół Szkół Samochodowych – 607,- (10 wolontariuszy)
Gimnazjum Tuławki – 569,- (4 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa nr 22 – 537,- (9 wolontariuszy)
Szkoła Podstawowa Bukwałd – 480,- (4 wolontariuszy)
Gimnazjum nr 12 – 346,- (6 wolontariuszy)
Zespół Szkół Ekon – Handlowych – 324,- (8 wolontariuszy)
Zespół Szkół Budowlanych – 311,- (8 wolontariuszy)

Najbardziej efektowne puszki świadczące o zaangażowaniu wolontariuszy:
Gabriela Kusiak                     SP Łęgajny                  465,-               2 zmiany
Joanna Skwiot                        SP Łęgajny                  452,-               2 zmiany
Wiktoria Łabuć                       SP Łęgajny                  361,-               2 zmiany
Paulina Rymkiewicz               ZSO nr 7                     280,-
Wiktoria Grodzka                   SP 13                          245,-
Małgorzata Furgał                  SP 13                          196,-
Antoni Minko                         SP Łęgajny                  195,-
Wiktoria Walkiewicz              Gim. Tuławki              191,-
Sambor Biedrzyński               Gim nr 2                     188,-
Mateusz Psujek                       Gim nr 2                     181,-
Wiktoria Olczak                     ZSE-H                        181,-
Paulina Karwowska               SP 13                          179,-
Dominika Kozłowska             ZSS                             177,-
Wiktoria Górska                     SP Łęgajny                  176,-
Dominika Gross                     Gim. Tuławki              174,-
Barbara Bladowska                ZSO nr 7                     162,-
Milena Redig                          SP Bukwałd                159,-
Ignacy Ignaszewski                 Gim nr 2                     154,-
Justyna Mieloch                      Gim nr 2                     153,-
Zuzanna Kaczorek                  Gim nr 2                     152,-
Milena Dobrzyńska                SP Bukwałd                148,-
Jakub Ciunel                           SP 29                          138,-
Patryk Kuzan   `                      SP 13                          131,-
Aleksandra Przostek               Gim nr 2                     131,-
Julia Górska                           SP 22                          131,-
Wiktor Jackowski                   SP 13                          118,-
Michał Mazuchowski             LO 1                           118,-
Barbara Olsztyn                      Gim nr 2                     117,-
Konrad Garbat                        SP 1                            117,-
Natalia Czerniakowska          Gim. Tuławki              117,-
Hanna Wiktorowicz                SP 7                            116,-
Igor Kozinkiewicz                  SP 13                          113,-
Klaudia Tetmer                       Gim nr 2                     113,-
Julia Bielska                           SP 7                            106,-
Grzegorz Lisowski                 ZSS                             105,-
Karol Perfikowski                  SP 29                          101,-

Polski Czerwony Krzyż przygotował 300 paczek a 32,- Pozostałą kwotę postanowiono przeznaczyć na dożywianie. Paczki wydawane są przede wszystkim do szkół które były zaangażowane w akcję swoim wolontariatem począwszy od 19 grudnia. Artykuły spożywcze / oleje, makarony, cukier, mąka, słodycze/ przeznaczone są dla podopiecznych PCK.

Serdecznie dziękuję opiekunom młodzieży za ich przygotowanie, nadzór oraz zaangażowanie.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku ( m.in. Ewa Siemianowska), Mirosławie Werbowy / SP Łęgajny/, Małgorzacie Całka  / SP 13/, Elżbiecie Chowańskiej / SP 1/, Barbarze Wołosz / SP 22/ oraz Teresie Gromelskiej  i Danucie Zdun.

Tekst: Andrzej Karski