Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

„Idźmy naprzód z nadzieją!”

13 października obchodziliśmy w szkole doniosłe uroczystości: Dzień Szkoły, Święto Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym, że naszym patronem został w 2010 r. Jan Paweł II, za hasło przewodnie dla wszystkich uroczystości wykorzystaliśmy wezwanie świętego Patrona na XVII Dzień Papieski, które brzmi „Idźmy naprzód z nadzieją!”.

Zobacz początek uroczystości

Występy uczniów z dedykacją dla pracowników szkoły

Taniec POLOWANIEC

Występy uczniów – piosenka – Naucz mnie

Występy z dedykacją – skrzypce i gitara

Występy – Apelujemy – Nie spoczniemy

Występy – Szkolne wynalazki i wytęp Dorotki

To optymistyczne hasło nadało charakter programowi artystycznemu, w którym obok uczniów wystąpili zaproszeni goście. Byli nimi: Burmistrz Barczewa Jan Lech Nitkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Maciejewski, radny miasta Barczewa Rafał Surmański,  radna powiatu Krystyna Szter, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Szter, Prezez Koła Łowieckiego ŻUBR Mieczysław Zając wraz z kolegami, myśliwymi Tadeuszem Osmenda , ks. Hubertem Tryk ,a także ks prałat Ryszard Andrukiewicz z naszego parafialnego kościoła i sołtys wsi Łęgajny Andrzej Turek.

Uczniowie z poszczególnych klas zaprezentowali się w piosenkach, a niektórzy z nich, szkolący się w grze na instrumentach, pięknie grali przygotowane przez siebie utwory, dedykując je pracownikom oświaty, szkoły, nauczycielom, rodzicom i gościom. Jesteśmy z nich bardzo dumni, dlatego wymieniamy ich z imienia i nazwiska. Dla wszystkich zebranych na sali zagrali: Antoni Pacholec
z kl.I na akordeonie, Marysia Żuber z kl. IIIa na gitarze, Bartek Bułakowski z kl. IIIb na skrzypcach, Przemek Oboński z kl. IIIb na gitarze, Weronika Pazera z kl. IVb na skrzypcach, Marta Symerewicz z kl. IVb na gitarze, Dorotka Zielińska z kl. Vb na flecie poprzecznym i Emilka Zielińska z kl. VI na skrzypcach.

Przybyli do nas goście poddani zostali różnym zadaniom do wykonania. Pani Krystana Szter wcieliła się w rolę profesorki i wraz z panem Rafałem Surmańskim w roli ucznia, odegrali kabaretową scenkę szkolną. Pan Burmistrz wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Kozłowską i ks. Ryszardem Andrukiewicz odczytywali trudne do wymówienia dykcyjne wierszyki, Panowie z Koła Łowieckiego ŻUBR popisowo wykonali wraz z naszymi tancerkami taniec polowaniec. Panowie Andrzej Maciejewski, Marek Szter oraz panie Eliza Skindel-  emerytowany nauczyciel religii i Wice -Dyrektor Beata Gołębiewskia brali udział w quizie „Jaka to melodia?” nadając tytuły filmowe usłyszanym fragmentom muzycznym, pochodzącym z tych filmów. Była to zabawa z wykorzystaniem laptopów. Uczestnicy swoje wyniki nanosili on-line w  formularzu Google, co umożliwiło szybkie sprawdzenie poprawności wykonania zadania i wyłonienie zwycięzcy, znawcy polskiej muzyki filmowej.

W trakcie uroczystości z rąk Pana Burmistrza Jana Lecha Nitkowskiego Nagrodę Burmistrza Barczewa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i duże zaangażowanie w życie szkoły odebrał nauczyciel matematyki i informatyki – Tomasz Sołowiej.  Nauczycieli i pracowników szkoły nagrodziła także Pani Dyrektor. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały panie nauczycielki: Iwona Sosnowska, Renata Szczepańska, Iwona Sankowska, pani pedagog Katarzyna Kamińska i oddane swojej pracy pracownice: panie Beata Magda i Maria Sobocińska.

Wszyscy pracownicy naszej szkoły, na czele z Panią Dyrektor, otrzymali wiele słów uznania i życzenia od gości oraz Rady Rodziców. My trzymamy kciuki, aby i nasze życzenie, wypowiedziane słowami piosenki, spełniło się w niedługim czasie. Liczymy na rozbudowę szkoły i wyposażenie jej w przestronną salę gimnastyczną. Wierzymy, że  większość z obecnych uczniów szkoły będzie rozwijać sportowe umiejętności w warunkach przystosowanej do tego sali.

„ Apel nasz władze spełnić umieją.

Idziemy naprzód z nadzieją!”

Iwona Sankowska