Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Turniej piłki nożnej o puchar prezesa Koła Łowieckiego „Żubr’’

W środę 23.05.2018r. o godzinie 9.00 na orliku w Łęgajnach odbyła się 4 edycja Turnieju o ,,Puchar Prezesa Koła Łowieckiego Żubr’’.  W tym roku brało udział, aż 8 drużyn: SP Purda, NZSiP Ramsowo, ZSP w Klebarku Wielkim, NSP w Kronowie, NSP w Lamkowie, NZSiP Wipsowo oraz dwie drużyny z naszej szkoły. Słoneczna  pogoda, świetna atmosfera, walka do samego końca , tak można w skrócie podsumować ten kolejny turniej.

Turniej był przeznaczony dla chłopców i dziewcząt z klas III-VII. Drużyny składały się z bramkarza, pięciu zawodników w polu oraz dwóch rezerwowych. Mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym’’ i trwał raz 1x10min. Podczas przerw między meczami, drużyny częstowały się kiełbaskami z grilla oraz brały udział w konkursie żonglerki.  Każdy zawodnik/zawodniczka otrzymała medal. Fundatorem nagród było Koło Łowieckie Żubr.  A oto  wyniki:

I miejsce- SP Purda

II miejsce-  NZSiP Ramsowo

III miejsce- NZSiP Wipsowo

IV miejsce- ZSP  Klebark Wielki

V miejsce- ZSP Łęgajny I

VI miejsce- NSP  Kronowo

VII miejsce- ZSP Łęgajny II

VIII miejsce- NSP Lamkowo

Najlepszy zawodnik: Kewin Zimerman (SP Purda)

Najlepszy strzelec: Artur Złakowski (NZSiP Wipsowo)

Najlepszy bramkarz: Franciszek Szablewski (NZSiP Ramsowo)

Najmłodszy zawodnik: Hubert Łabuć (ZSP Łęgajny II)

Król Żonglerki : Kewin Zimerman ( SP Purda)

ZSP w Łęgajnach jako organizatorzy turnieju  serdecznie dziękują  sędzi  Joannie Nowak (Sędzia Szczebla Centralnego), która doskonale panowała nad przepisami gry jak i klasie 7A za wsparcie techniczne.

Emilia Królikowska