SADZENIE LASU

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

26 kwietnia 2018r. Uczniowie klasy IIIa poraz trzeci wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym, podczas którego sadzili las w ramach Święta Lasu organizowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Na specjalnie przygotowanym terenie, nieopodal leśniczówki Wyrandy leśnicy, zaproszeni goście oraz uczniowie szkół i przedszkoli z Olsztyna oraz uczniowie naszej szkoły sadzili dęby. Uczniowie bardzo się starali oraz współpracowali ze sobą podczas sadzenia. Po zasadzeniu wszystkich drzewek każdy uczeń otrzymał od pana leśniczego koszulkę oraz medal przyjaciela przyrody. Po tej ciekawej lekcji przyrody wszyscy uczniowie udali się na poczęstunek, gdzie mogli zjeść kiełbaskę z grilla i wypić sok. Po posiłku wszyscy udali się na specjalne stoiska przygotowane przez leśników, gdzie uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o roślinach i zwierzętach oraz sprawdzić swoja wiedzę przyrodniczą.

Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów , integracja i współpraca podczas wykonywania zadań, kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą oraz uświadomienie dzieciom roli jaką w zryciu człowieka i zwierząt odgrywa las.

wychowawca klasy 3