PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Dnia 18 października 2018r przeprowadzony został w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom jak należy się zachowywać w sytuacji zagrożenia.

Całą akcja przebiegła bardzo sprawnie  i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracowni szkoły opuścili budynek szkoły w ciągu 2 minut i zgromadzili się na górnym boisku szkolnym. Nauczyciele po ewakuacji sprawdzili stan klas  a informacje na temat ilości ewakuowanych zebrała osoba do tego wyznaczona. W tym samym czasie Ochotnicza Staż Pożarna sprawdzała poszczególne pomieszczenia w budynku, czy ewentualnie ktoś nie został a informacje z tej kontroli zostały przekazane Pani Dyrektor szkoły.

Renata Kołosowska