Witaj SZKOŁO!

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
1 września 2021 roku

Barczewko – godzina 8.00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Łęgajnach

Klasy I – IV – godzina 9.30
Klasy V – VIII – godzina 10.30

Organizacja

klasy I – IV – godz. 9.30

v   Rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym, spotkanie z p. dyrektor

v   Spotkania z wychowawcami klas według ustalonego porządku:

 • wychowawca klasy oczekuje na uczniów na placu przed szkołą
 • uczniowie ustawiają się, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 metra od siebie
 • z uczniem klasy pierwszej do budynku szkoły może wejść TYLKO jeden opiekun/rodzic. Uczniowie klas II -III wchodzą do szkoły pod opieką wychowawcy
 • rodzice przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do używania maseczek
 • przy wejściu WSZYSTKICH obowiązuje dezynfekcja rąk
 • podczas spotkań w salach wychowawcy przekazują tygodniowy rozkład zajęć, podręczniki szkolne oraz omawiają podstawowe zasady pobytu ucznia w szkole.
 

Klasa

Sala

Wejście do budynku szkoły

Wychowawca
I sala 11 – wejście boczne Ewa Szczepkowska
II sala 13 – wejście boczne Iwona Sankowska
IIIa sala 3 – wejście boczne Iwona Sosnowska
IIIb sala 18 – wejście boczne Mariola Leszczyńska
IV sala 4 – wejście boczne Aleksandra Kaczyńska

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych odbędą się tylko spotkania w klasach.

Klasy V – VIII   –   godz. 10.30  

Spotkania z wychowawcami klas według ustalonego porządku:

 • wychowawca klasy oczekuje na uczniów na placu przed szkołą
 • uczniowie ustawiają się w rzędzie, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 metra od siebie
 • o wyznaczonej godzinie do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i wychowawcy
 • przy wejściu wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk
 • podczas spotkań wychowawcy przekazują tygodniowy rozkład zajęć, podręczniki szkolne oraz omawiają podstawowe zasady pobytu ucznia w szkole.
Klasa Sala

Wejście do budynku szkoły

Wychowawca
V sala 4 – wejście boczne Dawidson Małgorzata
VI sala 7- wejście boczne Kołosowska Renata
VIIa sala 23 – wejście boczne Mrozowska Martyna
VIIb sala 22 – wejście boczne Renata Tuchulska
VIII sala 18 – wejście boczne Marcin Cybruch

Informacja na temat dowozu dzieci podana zostanie  wkrótce.