SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Myślę, więc nie śmiecę”

W dniu 18 września uczniowie naszej szkoły wraz z sołectwem Łęgajny wzięli udział
w 28 akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021, pod hasłem „ Myślę, więc nie śmiecę”. Inicjatorem akcji w Polsce jest  Fundacja Nasza Ziemia.

W tegorocznej akcji nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady. W ramach tegorocznej edycji zadbaliśmy o to, by wybrać odpowiedni teren do posprzątania, zadbać o bezpieczeństwo  oraz dokonać selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich wywózką. Zatem hasło „ Myślę,, więc nie śmiecę”, każdy z nas powinien wziąć sobie do serca, ponieważ niszcząc naturę – niszczymy siebie.

Mimo brzydkiej pogody, deszczu w akcji wzięło udział ponad 56 uczniów naszej szkoły, organizatorzy przedsięwzięcia: p. Andrzej Turek – sołtys, p. Renata Małyska, p. Marcin Cybruch, wicedyrektor szkoły: p. Marzanna Moszczyńska, koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu: p. Agnieszka Ćwiek- Pytel i p. Iwona Zielińska oraz rodzice i opiekunowie dzieci: p. Anna Kuklińska, p. Magdalena Cegiełka, p. Lucyna Tłoczkowska, p. Andrzej Drzymalski, p. Ewa Jóźwiak, p. Jan Parda i p. Mirosława Kuklińska.

Sprzątaliśmy okoliczne tereny naszej miejscowości wybrane przez pana sołtysa Andrzeja Turka, który zaopatrzył nas w worki, rękawice oraz zajął się wywózką odpadów. Wszystkich uczestników podzieliliśmy na trzy zespoły i przydzieliliśmy opiekunów. Każdy zespół sprzątał inny teren, a po powrocie złożyliśmy wszystkie odpady w jedno miejsce, z którego miały zostać zabrane. Po całej akcji każdy uczestnik mógł ogrzać się przy ognisku, zjeść pieczoną kiełbaskę i napić się ciepłej kawy Inki przygotowanej i ufundowanej przez pana sołtysa oraz Radę Rodziców i Szkolne Koło Wolontariatu.

Sprzątanie świata – Polska 2021 to wspólna lekcja poszanowania środowiska, promocja nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uważamy, że tegoroczna akcja przeprowadzona przez naszą szkołę i sołectwo Łęgajny zakończyła się sukcesem. Dzieci dowiedziały się wielu ważnych rzeczy na temat prawidłowej segregacji śmieci, zadbały o swoje najbliższe otoczenie oraz wspólnie wzięły udział w akcji charytatywnej. Jesteśmy bohaterami naszej Ziemi!

Serdecznie dziękujemy p. Andrzejowi Turkowi za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.