11 Listopad – Apel uczniów kl. I-III

Posted on Posted in Aktualności Barczewko, KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Co to jest NIEPODLEGŁOŚĆ? – JUŻ WIEM!!!

materiał video

Święto Niepodległości

   Dnia 10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowali uczniowie z klas III  pod kierunkiem pani Marioli Leszczyńskiej i Iwony Sosnowskiej. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Pani wicedyrektor Marzanna Moszczyńska dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreślił jego wartość wychowawczą i artystyczną.

Iwona Sosnowska

Zobacz również:

Apel z okazji Święta Niepodległości 2014 – „Z pieśnią do niepodległości”.