Zajęcia finansowane przez GKRPA

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

W Szkole Podstawowej w Łęgajnach od marca do czerwca 2022 r. prowadzone było ognisko opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas młodszych. Promowaliśmy zdrowy i aktywny styl życia; uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań; wykorzystywaliśmy różnego rodzaju gry. Zajęcia były finansowane ze środków GK

RPA w Barczewie. Dziękuje wszystkim uczniom, którzy brali udział w ognisku.😁