ZWROT PODRĘCZNIKÓW do BIBLIOTEKI

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa
ZWROT  WYPOŻYCZONYCH  PODRĘCZNIKÓW

Zwrot wypożyczonych uczniom podręczników odbywać się będzie według następującego porządku:

10.06 (piątek) – klasy:

 • VII B – 3 lekcja
 • VI – 4 lekcja
 • VIII – 7 lekcja

13.06 (poniedziałek) – klasy:

 • IV – 4 lekcja
 • VII A – 6 lekcja
 • V – 7 lekcja

15.06 (środa) – klasy I – III – od wychowawczyń.

Zasady zwrotu podręczników:

 1. Podręczniki zwraca się w pełnym komplecie (według ich liczby). Każdy podręcznik powinien być podpisany.
 2. W wyznaczonym dniu uczeń przynosi podręczniki włożone do czystej reklamówki, na której przykleja kartkę z informacjami: imię i nazwisko, klasa, ilość sztuk. Z podręczników należy zdjąć foliowe okładki.
 3. W dniu zwrotu uczeń rozlicza się z liczby podręczników. Oceny stanu technicznego podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz (w porozumieniu z dyrektorem szkoły) w pierwszych dniach po zakończeniu roku szkolnego.
 4. W przypadku znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, zniszczenia lub zagubienia o fakcie tym powiadomieni zostaną rodzice ucznia, którzy są zobowiązani do odkupienia takiego samego podręcznika (zgodnie z Regulaminem biblioteki szkolnej).

Liczba podręczników w komplecie – przypomnienie:

 1. I – 6 podręczników
 2. II – 6 podręczników
 3. III – 7 podręczników
 4. IV – 9 podręczników
 5. V – 10 podręczników
 6. VI – 10 podręczników
 7. VII – 12 podręczników
 8. VIII – 12 podręczników

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do biblioteki.

Renata Tuchulska

 nauczyciel bibliotekarz